Advies

U heeft de nodige wensen en eisen ten aanzien van uw ICT infrastructuur. Maar het ontbreekt u aan tijd en/of expertise om deze wensen te vertalen in functionele en technische eisen. Löwensteijn IT kan dan voor u optreden als partner om deze eisen op te stellen, alternatieven naast elkaar te zetten, en een onderbouwde keuze te helpen maken. Binnen advies en project management onderscheiden wij de volgende diensten:

  • Adviseren of klankborden over uw ICT beleid, veiligheid en betrouwbaarheid van uw ICT infrastructuur.
  • Opstellen van functionele en technische eisen ten aanzien van uw ICT behoeften.
  • Uitwerken van verschillende alternatieven voor uw ICT behoeften.
  • Besparingen op uw ICT infrastructuurkosten identificeren en realiseren.
  • Begeleiden van ICT projecten, van aanschaf tot implementatie, infrastructuur-/leverancier of pakketkeuze.

Neem vandaag nog contact met ons op om een afspraak te maken.