Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn in lijn met de algemene voorwaarden van de branchevereniging ICT Office, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag 2008.