Disclaimer

Löwensteijn IT besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is, Löwensteijn IT aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend.

Löwensteijn IT is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd en ontstaan, als gevolg van gebruik van informatie die op de website van Löwensteijn IT beschikbaar is, of is geweest.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn in lijn met de algemene voorwaarden van de branchevereniging ICT Office, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag 2008. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.